Zgoda rodzica na umieszczanie zdjec dziecka na stronie szkoly
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Dziekujemy za wypelmnienie formularza!
Zgoda na powrot dziecka ze szkoly bez opieki rodzicow
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Dziekujemy za wypelnienie formularza